اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۳

اولین نشست مجری همایش با نمایندگان مراکز علمی و پژوهشی و فنی و حرفه ای

اولین نشست نمایندگان مراکز علمی و پژوهشی و فنی و حرفه ای
خرداد ۱, ۱۴۰۳

تاریخ جدید اجرای همایش

موسسه فرهنگی و هنری مدرسه اولیا تاریخ جدید برگزاری همایش به پنجشنبه اول شهریور مصادف با روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک منتقل و معین گردید.